Latte macchiato

Macchiato är italienska för fläckig och drycken är en variant av caffè latte men här häller man först ångad mjölk i ett glas och därefter fyller man på med espresso vilket gör att man får ett fläckigt mönster på vätskeytan. Latte macchiato är helt enkelt en caffè latte med mindre espresso. Den ska inte förväxlas med caffè macchiato som innehåller mycket mindre mjölk.

Medan tyngdpunkten i en caffè latte ligger på kaffet så ligger fokus i en latte macchiato istället på mjölken. Drycken serveras ibland som lager där man häller på espresson mycket försiktigt så att den lägger sig mellan den tjockare mjölken i botten och det lättare skummet ovanpå.