Kaffets historia

Kaffearterna har sitt ursprung på den afrikanska kontinenten och kaffebusken hämtades till den Arabiska halvön från Etiopien. Därifrån exporterades kaffe till övriga delar av världen från hamnen i Mocka i Jemen. Därav kommer den synonyma beteckningen "mocka". De första kaffehusen i Konstantinopel öppnade vid mitten av 1500-talet och därifrån kom drycken till Balkanhalvön med det osmanska rikets framfart. När den osmanska armén förlorade slaget vid Wien 1683 lämnade de efter sig flera hundra kilo kaffe och drycken började snart uppmärksammas i Centraleuropa.

Kaffearterna har sitt ursprung på den afrikanska kontinenten och kaffebusken hämtades till den Kaffet nådde Sverige 1685 och i början av 1700-talet fanns det redan ett 50-tal kaffehus i huvustaden Stockholm. Under flera tidsperioder så har kaffedrickande varit förbjudet i Sverige nämligen 1756-1769, 1794-1796, 1799-1802 och 1817-1823.

Kaffearterna har sitt ursprung på den afrikanska kontinenten och kaffebusken hämtades till den Idag importeras det mesta kaffet till Sverige från Latinamerika. Statistiska centralbyrån gjorde år 2007 en undersökning då det visade sig att 41% av allt svenskt kaffe (total sett 112 000 ton eller 12,4 kg per invånare) importeras från Brasilien följt av Colombia med 17%, Peru med 8%, Kenya med 7%, Etiopien med 5%, Guatemala och Honduras med 3% vardera och Vietnam med 2%.