Kaffe och rättvisa

Sverige är som de flesta vet en av världens största kaffekonsumenter. Vi konsumerar omkring 1 procent av världens kaffe vilket kan ställas i relation till att vi befolkningsmässigt endast utgör någon tiondels procent av jordens befolkning. I genomsnitt dricker svensken inte mindre än nio kilo kaffe varje år. Organisationen Rättvisemärkt / Fairtrade har sedan ett drygt årtionde tillbaka märkt produkter efter kriterier rörande produktionsförhållanden och arbetsförhållanden men det är bara en liten del av det kaffe som säljs i Sverige som idag lever upp till dessa krav.

Rättvisemärkning

När det gäller kaffe så innebär rättvisemärkningen att producenterna är garanterade ett lägsta pris för kaffebönorna och att användandet av bekämpningsmedel är begränsat enligt vissa miljöstandarder. Certifieringen är endast öppen för mindre odlarorganisationer ägda och styrda av kaffeodlarna själva och det finns därtill krav på ett demokratiskt beslutsfattande inom dessa. Det finns idag omkring 25 miljoner kaffeodlare världen över och mer än 100 miljoner människor är direkt beroende av kaffeproduktionen för sitt uppehälle.

Kaffehandeln

Kaffeodling sker dels genom småskaliga jordbruk på landsbygden och dels på större plantageodlingar där arbetsförhållandena ofta är mindre bra och förbud mot fackföreningar är vanligt förekommande. Det har vid flera tillfällen hänt att de som arbetat för att försöka förändra situationen på odlingarna har förföljts, misshandlats och i extrema fall även mördats.

Kaffebönorna köps upp från de enskilda odlingarna av mellanhänder som i sin tur säljer kaffet på större kaffeautkioner där de stora internationella företagen finns med. Världsmarknadspriset på kaffe får på grund av denna kedjeprocess stora variationer vilket i sin tur gör odlarnas ekonomiska vardag mycket osäker.

Läs mer om rättvisemärkt kaffe på Rättvisemärkts hemsida.